Punt Welzijn Goedbezig Weert Blog

Mantelzorg

Zorgt u langdurig en onbetaald voor een ander? Dan wordt dat ook wel mantelzorg genoemd.

Anders dan bij vrijwilligerswerk heeft een mantelzorger een persoonlijke band met degene die de zorg nodig heeft.

Mantelzorg ondersteuning
In veel gevallen vindt men het vanzelfsprekend om voor de ander te zorgen, maar mantelzorg is niet altijd gemakkelijk. Voor vragen rondom mantelzorg kunt u terecht bij Pauline van Hulzen en Sanne Kuepers, zij zijn werkzaam als mantelzorg adviseur. Samen met u wordt gezocht naar mogelijkheden en alternatieven om de situatie aangenamer te maken. De mantelzorg adviseur kan, indien nodig, ook bij u thuis komen.

Voor vragen of het maken van een afspraak:   0495 697900  /  goedbezig@puntwelzijn.nl

Vervangende zorg oftewel respijtzorg
Om de zorg vol te kunnen houden, is het belangrijk om af en toe even vrijaf te nemen. Maar dat is alleen mogelijk als die zorg met een gerust hart kan worden overdragen. Respijtzorg biedt die mogelijkheid. Het is een belangrijk middel om overbelasting te voorkomen.

De mantelzorg adviseur van Punt Welzijn is op de hoogte van allerlei mogelijkheden om de zorgen even los te laten. Hierbij kun je denken aan een maatje die de zorgvrager gezelschap houdt, dagopvang, dagbehandeling, logeeropvang of vrijwillige palliatieve terminale zorg. Ook zijn er diensten die wat zorgen weg kunnen nemen zoals de BoodschappenPlusBus, maaltijdvoorzieningen of een vervoersvoorziening.