Punt Welzijn Goedbezig Weert Blog

Vluchtelingen en vrijwilligerswerk

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning zijn vrij om te werken in Nederland. Zij mogen dus ook vrijwilligerswerk doen. Het maakt in dat geval niet uit of zij nog in een AZC wonen of al zelfstandig wonen. Algemene informatie over vrijwilligerswerk voor vluchtelingen vind je hier in een pdf van de Rijksoverheid.

Ook asielzoekers ( mensen zonder verblijfsvergunning) mogen in Nederland vrijwilligerswerk doen. De asielzoeker moet dan wel een vreemdelingenidentiteitsbewijs hebben (W document) en de vrijwilligersorganisatie moet een vrijwilligersverklaring hebben van het UWV of deze aanvragen. Met deze verklaring toetst het UWV of er daadwerkelijk sprake is van vrijwilligerswerk. Is dit het geval, dan verstrekt het UWV de vrijwilligersverklaring voor 3 jaar en kan deze gebruikt worden voor alle asielzoekers die dit specifieke vrijwilligerswerk bij jouw organisatie komen doen. Het UWV doet na aanvraag binnen 2 weken een uitspraak. Vrijwilligersverklaring aanvragen? Klik hier. Of lees eerst meer.

De criteria voor vrijwilligerswerk zijn:
- de werkzaamheden zijn gebruikelijk onbetaald;
- er is geen sprake van een winstoogmerk;
- het vrijwilligerswerk dient een algemeen maatschappelijk belang.

Voor vluchtelingen met verblijfsvergunning is geen vrijwilligersverklaring nodig, behalve als de vluchteling in kwestie een werkloosheidsuitkering heeft. In dat geval is ook voor dezen vluchteling een vrijwilligersverklaring nodig.

Voor nog meer informatie over vluchtelingen en vrijwilligerswerk zie de website werkwijzervluchtelingen.nl

Wil jij graag met vluchtelingen aan de slag binnen jouw vereniging? Bel of maildan naar Elsa van den Goor, Punt Welzijn, 0495-697900, of goedbezig@puntwelzijn.nl