Punt Welzijn Sociale Marktplaats Blog

Deskundigheidsbevordering/vrijwilligerscollege

Een van onze doelen is om de samenleving te versterken in de breedste zin van het woord. Advies en ondersteuning zijn daarbij sleutelwoorden. Daarom geven we regelmatig cursussen, workshops en themabijeenkomsten voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, vanuit het Vrijwilligerscollege Weert, of in samenwerking met andere organisaties. In de agenda vind je een actueel overzicht van cursussen, workshops en themabijeenkomsten.

Kosten en aanmelden
De workshops vanuit het Vrijwilligerscollege zijn vooralsnog gratis, inclusief een kopje koffie of thee. Voor andere cursussen, workshops of themabijeenkomst wordt per keer gekeken of er kosten aan verbonden zijn. Wij hebben geen winstoogmerk.

Een greep uit de workshops die al gegeven zijn:
- Brandveilig leven ism de Brandweer Weert (diverse keren)
- Fondsenwerving ism het Samenfonds 0495 (diverse keren)
- Het Belang van Groen ism Stichting Groen Weert
- Het signaleren van ouderenmishandeling
- Het herkennen van eenzaamheid
- Creatief Solliciteren
- Workshop en cursus Mindfulness
-Vrijwilligers verzekerd via de gemeente Weert ism gemeente Weert en Vereniging Nederlandse Gemeenten
- Eenzaamheid via Coalitie Erbij
-Juridische zaken voor vrijwilligersorganisaties
- Financiele zaken voor verenigingen

Heb je vragen of wil je meer informatie over de deskundigheidsbevordering? Neem dan contact met ons op of plaats een advertentie als je specifieke kennis zoekt of aanbiedt.

Maatjes en deskundigheid
Ook maatjes die vrijwilliger zijn bij een vrijwilligersorganisatie kunnen gebruikmaken van onze workshop. Alle maatjes die bij Punt Welzijn vrijwilliger zijn, worden daarnaast persoonlijk begeleid door een vrijwillige coördinator waarop ze terug kunnen vallen.