Punt Welzijn Goedbezig Weert Blog

Deskundigheidsbevordering

Een van onze doelen is om de samenleving te versterken in de breedste zin van het woord. Advies en ondersteuning zijn daarbij sleutelwoorden. Daarom geven we regelmatig cursussen, workshops en themabijeenkomsten voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, vanuit het Vrijwilligerscollege Weert, of in samenwerking met andere organisaties. In de agenda vindt u een actueel overzicht van cursussen, workshops en themabijeenkomsten. Ook brengen we u op de hoogte van workshops en bijeenkomsten van buiten onze organisatie die voor vrijwilligers/organisaties interessant kunnen zijn.

Maatjescontact
Ook maatjes die vrijwilliger zijn bij een vrijwilligersorganisatie kunnen gebruikmaken van workshops van het Vrijwilligerscollege Weert, een gevarieerd programma van gratis deskundigheidsbevordering. Alle maatjes die bij Punt Welzijn in het maatjesproject vrijwilliger zijn, worden daarnaast persoonlijk begeleid door een vrijwillige coördinator waarop ze terug kunnen vallen.

Kosten deskundigheidsbevordering
De workshops vanuit het Vrijwilligerscollege zijn vooralsnog gratis, inclusief een kopje koffie of thee. Voor andere cursussen, workshops of themabijeenkomst wordt per keer gekeken of er kosten aan verbonden zijn. Wij hebben geen winstoogmerk.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie over de deskundigheidsbevordering? Neem dan contact met Goedbezig Weert. Of plaats een advertentie als u specifieke kennis zoekt of aanbiedt.