Punt Welzijn Goedbezig Weert Blog

4 OKT - Cursus voor dementie-vrijwilliger

Dementievrijwilliger, iets voor jou? Geef je op voor de gratis cursus!

Door de vergrijzing van de bevolking zal het aantal mensen met dementie flink stijgen. Dementie heeft grote gevolgen voor het leven van de patiënt zelf, maar ook voor het leven van de mantelzorgers. Als dementievrijwilliger kun je veel voor hen betekenen! Dementievrijwilligers zijn geschoolde vrijwilligers die in de thuissituatie ingezet worden om met name de mantelzorger te ontlasten. Je wordt vrijwilliger bij iemand met de ziekte dementie of een andere vorm van Alzheimer. Als vrijwilliger word je begeleid door een casemanager dementie. Het Steunpunt Mantelzorg ondersteunt waar nodig de mantelzorger en verzorgt de cursus.

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. De inzet van een dementievrijwilliger biedt de mantelzorger ruimte om er even tussenuit te kunnen en te genieten van een vrij moment terwijl men weet dat hun partner of ouder in goede handen is van een vrijwilliger.

Met een paar uurtjes per week of twee weken kun je al veel betekenen. Dementievrijwilligers gaan vooral leuke dingen doen, maken een praatje of gaan een stukje wandelen en hebben geen zorgtaken. Belangrijk is wel dat je geduldig bent en je kunnen verplaatsen in de persoon met de ziekte dementie. Voordat, of gedurende de tijd dat je ingezet zult worden als dementievrijwilliger, is het van belang dat je deelneemt aan de cursus “dementie voor vrijwilligers”. Hierin wordt aandacht besteed aan het ziektebeeld van dementie, hoe ervaart de persoon dit en wat betekent het voor de mantelzorger? Maar ook; wat is je taak als dementievrijwilliger en wat heb je nodig om je werk goed uit te voeren?

Lijkt het je interessant om als dementievrijwilliger aan de slag te gaan? Dan kun je je aanmelden voor de gratis cursus. De cursus (In Keenter Hart, St. Jozefkerkplein 3 in Weert) bestaat uit 4 bijeenkomsten van telkens 2 uur en start bij voldoende deelnemers op 4 oktober om 09:30 uur en duurt tot 11:30 uur. De andere data zijn 11 oktober, 25 oktober en 1 november. Wanneer je de cursus volgt hopen we dat je je als dementievrijwilliger beschikbaar stelt.

Wil je wat meer informatie? Neem dan contact op met Pauline van Hulzen, telefonisch via 0495-697900. Aanmelden voor de cursus kan tot 27 september via receptie@puntwelzijn.nl of via 0495-697900.