Advertentienummer: V1026

Advertentie details

Thema (soort werk):
Activiteitenbegeleiding
Hulpverlening
Maatje / Coach
Zorg
Voor wie:
Individuen
Waar (locatie van het werk):
Regio Weert
Wanneer:
Ochtend
Middag
Avond
Doordeweeks
Weekend
Wekelijks
Vraag/aanbod:
Vrijwilliger(s) gevraagd

Lange omschrijving

Nog steeds is er grote behoefte aan vrijwilligers die nieuwkomers willen begeleiden!

Vluchtelingen die aankomen in Weert hebben -zeker in het begin- ondersteuning nodig om een start te kunnen maken. Als coach begeleidt u minimaal 1 volwassen nieuwkomer die gekoppeld  is aan de gemeente Weert, bij hem/haar thuis, op zelf te bepalen contactmomenten.

Je bent hier tussen de 2 en 4 uur per week mee bezig gedurende minimaal 6 maanden (maximaal 1 jaar) en je werkt aan duidelijke doelen. Daarnaast zijn er 4 wekelijks teamoverleggen met themabesprekingen en word je maandelijks gecoacht op jouw begeleiding en aanpak. Je kunt deelnemen aan diverse deskundigheidsbevorderingsworkshops.

Momenteel bestaat het team uit 8 coaches, 10 taalbegeleiders en 3 tolken. We willen dit team graag uitbreiden zodat we iedereen zo goed mogelijk kunnen helpen.

Tegenprestatie

Wat u met er name voor terug krijgt is:

  • voldoening omdat je mensen in de meest basale behoeften ondersteunt: zonder jou zou er een heleboel mis kunnen gaan. Je  bent een onmisbare schakel tussen de nieuwkomer en de maatschappij.
  • kennismaking met mensen uit andere culturen
  • deel uitmaken van een hecht team van coaches die allemaal even enthousiast zijn en elkaar ondersteunen waar nodig (sommige vrijwilligers werken hier al jaren en je kunt gebruik maken van hun kennis en expertise)

Verder:

We hebben een behoorlijk aanbod aan deskundigheidsbevordering (o.a. een  coachingscursus in het begin) en zijn bereid veel te investeren in nieuwe vrijwilligers. Verder gelden de voorwaarden van het algemene vrijwilligersbeleid van Punt Welzijn.

Coördinatie en eindverantwoordelijkheid ligt bij 1professional.