Punt Welzijn Goedbezig Weert Blog

Wat doen we?

Goedbezig Weert heeft als doel dat burgers, vrijwilligersorganisaties en bedrijven elkaar kunnen vinden om samenwerking met elkaar aan te gaan, elkaar te helpen of iets voor elkaar te betekenen.

U kunt advertenties plaatsen op het gebied van vrijwilligers/vrijwilligerswerk, kennis, materialen of contacten/deelnemers.

Daarnaast bieden we vanuit het Servicepunt diverse diensten en activiteiten aan en ondersteunen we vrijwilligersorganisaties, vrijwilligers, mantelzorgers, mensen die mogelijk eenzaam kunnen worden en bedrijven/ondernemingen. De laatsten adviseren we indien gewenst op het vlak van Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemen. Over onze activiteiten schrijven we meer onder het kopje Diensten. Wilt u weten wie we zijn? Kijk dan onder ‘Wie zijn we’.

Het Servicepunt Vrijwilligers is een onderdeel van Punt Welzijn in Weert. Punt Welzijn is een brede welzijnsorganisatie voor Weert en omstreken. Punt Welzijn zet zich in voor jeugd, senioren en gehandicapten, vrijwilligers en mantelzorgers, buurtbewoners en nieuwkomers in de regio Weert. Punt Welzijn richt zich op de mensen in de straat, de wijk, het dorp en de stad. Met onze dienstverlening streeft Punt Welzijn ernaar dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving in Weert. Immers, iedereen is kansrijk!