Punt Welzijn Goedbezig Weert Blog

Tips voor werkende mantelzorgers

Werk & Mantelzorg

Combineer je als mantelzorger je zorgtaken met een betaalde baan? Dan ben je niet de enige: één op de vijf werknemers doet dit, in de zorgsector zelfs één op de vier. De combinatie van werken en zorgtaken kan zwaar en lastig zijn. Om ervoor te zorgen dat je beide naast elkaar kunt blijven doen, is het belangrijk dat je een goede balans vindt. Daarom willen we jullie graag een aantal valkuilen en tips vertellen om ervoor te zorgen dat je het werk met het zorgen voor de ander kan combineren.

Valkuil 1: ‘Ik houd werk en privé liever gescheiden’
Dit is goed mogelijk. Maar wat als de privésituatie (negatieve) invloed heeft op het werk? Als de leidinggevende en collega’s weten van de thuissituatie, is er vaak meer begrip en flexibiliteit.

TIP: Wacht niet tot de combinatie werk en zorg je teveel is. Maak de situatie op tijd bekend en bespreekbaar en zoek samen met je leidinggevende naar oplossingen.

Valkuil 2: ‘Mijn collega’s staan al onder druk, ik wil hen niet nog meer belasten’
Als team doe je het werk met elkaar en ben je er voor elkaar. Uit onderzoek van Werk & Mantelzorg blijkt dat 39% van de mantelzorgers denkt dat collega’s werk niet kunnen of willen overnemen versus 92% van de collega’s die zegt dit wel te kunnen en te willen. Probeer dus niet teveel in te vullen voor anderen, maar ga het gesprek aan.

TIP: Maak het bespreekbaar. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt.

Valkuil 3: ‘Ik kan zowel mijn werk als mijn zorgtaken het beste zelf doen’
Mantelzorgtaken komen vaak bovenop alle andere activiteiten zoals werk, gezinsleven, sociale contacten, hobby’s etc. Voor je het weet is de ruimte in je agenda opgeslokt en blijft er weinig tot geen tijd voor jezelf. Daarbij komt dat ‘nee zeggen’ en ‘grenzen bepalen’ niet altijd meevalt. Toch zijn dit belangrijke voorwaarden om de zorgtaken vol te kunnen houden. 

TIP: Zorg dat iemand anders de zorgtaken af en toe over kan nemen. Doe de dingen die jij leuk vindt en waar jij energie van krijgt. Dat is beter voor jou en voor de persoon voor wie je zorgt.

Valkuil 4: ‘Ik maak het wel bespreekbaar als ik het echt niet meer aankan’
Dit is de grootste valkuil van mantelzorgers. Als je wacht tot je zwaar- of overbelast bent, duurt het vaak een hele tijd voor je je weer fit voelt. Of je bent te laat. De stap van overbelast naar een burn-out is klein. Ook je collega’s en leidinggevende zien je liever fit op de werkvloer, dan ziek thuis.

TIP: Maak zorgtaken op tijd bespreekbaar. Als je een disbalans ervaart tussen werk en zorg, trek aan de bel!

Valkuil 5: ‘Als ze weten dat ik mantelzorger ben, heeft dat negatieve gevolgen’
Een begrijpelijke angst in tijden van economische onzekerheid. Maar werkgevers en leidinggevenden waarderen werknemers die openheid en verantwoordelijkheid tonen en belonen loyaliteit. Mantelzorgtaken geven je ook ervaring en expertise die anderen niet hebben. Benoem en benut die voor de toekomst.

TIP: Kom zelf met ideeën en toon je betrokkenheid en inzet voor een goede oplossing voor beide partijen.

Heb je nog vragen of wil je graag een gesprek met iemand van het steunpunt Mantelzorg over het onderwerp Werk & Mantelzorg neem dan contact met ons op via goedbezig@puntwelzijn.nl of 0495-697900.