Punt Welzijn Goedbezig Weert Blog

In gesprek met....

Op deze pagina gaan we in gesprek met Monique (mantelzorger) over respijtzorg. En met Latifa Berraqui over haar werk als WMO regisseur.

 

In 2012 vroeg Monique* voor het eerst respijtzorg aan bij de WMO. Bij een zorginstelling in Weert was een logeerkamer beschikbaar met een bed, kast, stoel en tafel en klein aanrecht. Als haar man er zou logeren zou ze zelf voor de maaltijden en was moeten zorgen. Er was geen dagbesteding voor hem mogelijk. Haar man zou ook de maaltijd in de eetzaal kunnen gebruiken maar dan zou er een vrijwilliger geregeld moeten worden die hem dan naar beneden bracht en terug naar zijn kamer….

In 2013, 2014 en 2015 vroeg ze opnieuw respijtzorg aan maar ook toen heeft ze daar geen gebruik van gemaakt vanwege dezelfde omstandigheden.

In 2018 is het haar echter gelukt. Ze is naar haar huisarts gestapt en heeft aangegeven dat ze het niet meer volhield. Het jarenlang zorgen voor haar man was te zwaar en te veel geworden. Na veel inspanningen van diverse betrokken partijen is het toen gelukt om haar man 3 weken in het verpleeghuis te laten logeren zodat zij zelf op adem kon komen. Haar man kent het verpleeghuis en ze kennen hem ook omdat hij daar al sinds jaren enkele dagen per week heen gaat voor dagbesteding. Dus voor hem een vertrouwde plek en een gerust gevoel voor haar. Ook dagbesteding, maaltijden en verzorging waren geregeld.

Monique heeft genoten van haar vrije weken, gewoon thuis. Ze maakt graag gebruik van het aanbod om deze logeerplek nog eens aan te vragen.

*Monique is een gefingeerde naam.

Herkent u dit, wij horen het graag. Het Steunpunt Mantelzorg is er om op te komen voor de belangen van mantelzorgers en signalen met de beleidsmakers van de gemeente te bespreken.

Mailen: goedbezig@puntwelzijn.nl of bel met 0495-697900 en vraag naar een van de mantelzorgondersteuners.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Latifa Berraqui. Zij is werkzaam als Wmo regisseur bij de afdeling Wmo van de gemeente Weert. Zij voert keukentafelgesprekken bij mensen die een Wmo melding hebben gedaan. Zo ziet de dag van een Wmo regisseur eruit!

06:15 uur:

Tijd om op te staan en me klaar te maken voor mijn werk. Ik eet een lekker ontbijt en stap in de auto naar Weert.

08:00 uur:  In het gemeentehuis aangekomen zoek ik een werkplek aangezien we geen vaste plekken hebben. Ik start de computer op en haal een kopje koffie. Mijn werkdag begint.

Ik lees en beantwoord mijn mails en bereid twee huisbezoeken voor die voor vandaag gepland staan. Een collega van de Vraagwijzer belt me om advies te vragen over een cliënt en ik verzet een afspraak omdat de cliënt in het ziekenhuis is opgenomen.

09:30 uur:  Mijn eerste huisbezoek is op Boshoven waar ik een keukentafelgesprek zal voeren. De dochter was als mantelzorger aanwezig bij dit gesprek. Het ging over een melding voor hulp in het huishouden bij een weduwnaar van 84 jaar. Vele onderwerpen worden besproken en er is ook aandacht voor de taken van de mantelzorger. Wat is er nodig voor meneer, wat gaat er goed en wat heeft de mantelzorger nodig?

11.00 uur:  Zo, even een muziekje aan in de auto en een appel voor onderweg naar het volgende huisbezoek op Groenewoud. Een getrouwde vrouw van 58 jaar die een herseninfarct heeft gehad, heeft een melding gedaan om de dagbesteding en de individuele begeleiding die hij krijgt, te verlengen. Haar man is mantelzorger en aanwezig bij het gesprek maar ook de begeleidster van de zorgboerderij waar zij 1x per week naar toe gaat. Om een goed beeld te krijgen van de situatie is het altijd fijn als de betrokkenen bij het gesprek aanwezig kunnen zijn,

12.30: Ik heb honger en eet mijn boterhammen normaal gesproken op samen met collega’s. Maar vandaag heb ik een lunchwandeling met ex-collega’s van Punt Welzijn. Het komt regelmatig voor dat de gesprekken me persoonlijk raken en dit is een moment om even af te schakelen.

13.00: Er is telefonisch contact met een paar collega’s en maatschappelijk werk over de mevrouw die ik vanmorgen bezocht aangezien zij meerdere vragen had, waarin zij misschien iets kunnen betekenen. Wmo regisseurs werken niet alleen maar juist vaak samen met anderen. Meestal werk ik de keukentafelgesprekken van ’s morgens meteen uit en werk andere dossiers bij. Maar vanmiddag niet.

14.00 uur: Overleg met Kan (Kennis Advies Netwerk) bij Punt Welzijn. Daar kan ik te voet naar toe; even in de frisse lucht. Meerdere zorgaanbieders zoals de thuiszorg, casemanagers dementie en woonbegeleiders werken hierin samen. We delen onze kennis over actuele ontwikkelingen doordat er korte lijntjes zijn. De samenwerking kan zo verbeterd worden.

16.00 uur: Terug naar kantoor om mails te lezen, te beantwoorden en telefoontjes te plegen.

17.30: Ik rijd naar huis en dan begint de rest van mijn dag als echtgenote, moeder van een zoon en dochter en als mantelzorger voor mijn vader. Hij is 87 jaar en woont gelukkig in de buurt. Samen met mijn familie zorg ik voor hem aangezien hij volledig afhankelijk is van zorg.

En dan begint mijn weekend.