Punt Welzijn Goedbezig Weert Blog

‘Zorgen over een kind, en nu?’

Jaarlijks krijgen bijna 120.000 kinderen in Nederland te maken met kindermishandeling. Het is van groot belang om voortdurend aandacht te vragen voor de aanpak van kindermishandeling. Sinds september 2015 spant een beweging van 19 ambassadeurs in Limburg zich met allerlei partners in om kindermishandeling aan te pakken en te voorkomen.

Vanuit de beweging besteden ze rondom de Week tegen Kindermishandeling extra aandacht aan het vergroten van de bekendheid en bewustwording van deze problematiek. Vrijwilligers werken vaak met kinderen en meer dan de helft van hen heeft wel eens het gevoel dat het thuis niet goed gaat met een kind.

Augeo heeft een gratis e-Learning beschikbaar gesteld die vrijwilligers kan leren wat ze kunnen doen als zij vermoeden dat een kind thuis in de knel zit. Augeo is een landelijke stichting die zich inzet bij het ondersteunen van de aanpak van kindermishandeling. Door te klikken op de volgende link krijgt u meer informatie over de e-Learning (www.augeo.nl/vrijwilligers). Hierin staat tevens een trailer over de e-Learning (https://www.augeo.nl/nl-nl/vrijwilligers/trailer/).

 Indien u behoefte heeft om een themabijeenkomst te organiseren en te laten begeleiden, dan is dit ook mogelijk. Een themabijeenkomst kan bijvoorbeeld gericht zijn op het gezamenlijk bekijken van de cursus en er samen over te praten. Mocht u hier interesse voor hebben, dan kunt u contact opnemen via limburgtegenkindermishandeling@prvlimburg.nl.

20.12.2018