Punt Welzijn Goedbezig Weert Blog

Vraag subsidie aan voor Samenwerken en Verbinden

Tenderregeling Samenwerken en Verbinden

Afbeelding van een aantal handen.

Weerter vrijwilligersorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten rond het thema Samenwerken en Verbinden. Hiervoor is een Tenderregeling vastgesteld. Twee keer per jaar is er een ronde waarop vrijwilligersorganisaties kunnen inschrijven. Op 1 oktober 2018 start de tweede ronde van 2018. Hiervoor is eenmalig een budget van € 47.600,- (subsidieplafond) beschikbaar.

Per jaar is er een maximaal budget beschikbaar van € 75.000,-. In het voorjaar van 2018 is de eerste ronde van de Tenderregeling geweest.

Planning

  • Een aanvraag inleveren kan van donderdag 1 oktober tot en met maandag 12 november 2018;
  • Op maandag 12 november 2018 moet de aanvraag compleet door de gemeente Weert zijn ontvangen;
  • Naar verwachting geeft de adviescommissie eind november 2018 een advies;
  • Op dinsdag 11 december 2018 neemt het college van Burgemeester en Wethouders een besluit;
  • Daarna krijgen de aanvragers bericht.

Subsidie aanvragen en Tenderregeling

U kunt hier het aanvraagformulier en de Tenderregeling downloaden voor de tweede ronde van 2018:

 Aanvraagformulier Tenderregeling Samenwerken en Verbinden (pdf-bestand)
 Tenderregeling Samenwerken en Verbinden (pdf-bestand)

De gemeente stelt de Tenderregeling en het budget beschikbaar. Een onafhankelijke adviescommissie brengt advies uit over de ingeleverde aanvragen. Daarna neemt het college een besluit over de aanvragen. De vrijwilligersorganisatie zorgt zelf voor de aanvraag, coördinatie en onderlinge afstemming van de activiteiten. Ook verzorgt de vrijwilligersorganisatie achteraf een verantwoording van de ontvangen subsidie.

08.10.2018