Punt Welzijn Goedbezig Weert Blog

Hoe combineer jij zorgen voor jezelf met zorgen voor een ander?

Goed voor jezelf zorgen kan betekenen dat je de zorg deelt met een ander. Op 28 mei heeft Steunpunt Mantelzorg sprekers uitgenodigd om meer te vertellen over hoe en waar je de zorg kunt delen.

Zorg jij voor iemand en krijg je wel eens te horen dat je ook goed voor jezelf moet zorgen? Denk je dan bij jezelf; dat is makkelijk gezegd, maar hoe moet dat dan? Respijtzorg kan hierin misschien iets voor jou betekenen. Uit onderzoek blijkt dat veel mantelzorgers geen gebruik maken van respijtzorg, terwijl veel mensen hier wel behoefte aan hebben. Één van de redenen om hier geen gebruik van te maken is ontwetendheid over welke mogelijkheden er zijn. Daarnaast kan het ook zijn dat de vormen om de zorg uit handen te geven niet bij jouw situatie passen.

Tijdens de bijeenkomst komen de volgende vragen aan bod: Wat kan respijtzorg voor jou betekenen? Welke vormen van respijtzorg zijn er en hoe kun je daar gebruik van maken? Wat missen mantelzorgers in Weert nog op het gebied van respijtzorg en wat kan er verbeterd worden?

De volgende organisaties zullen meer informatie geven over een aantal mogelijkheden die er in Weert zijn: Stichting Dagopvang Weert, Land van Horne, WMO, zorgboerderij Ingelshof en het maatjesproject van Punt Welzijn. Naast deze informatie is er ruimte voor het stellen van vragen, het delen van ervaringen, maar ook om knelpunten te benoemen die men op dit moment ervaart bij het uit handen geven of het delen van de zorg.

Naast de informatie is er aandacht voor vragen en ervaringen.

Datum 28 mei 2018

19:15 – 19:30 uur inloop

19:30 – 20:20 uur sprekers

20:20 – 20:30 uur pauze

20:30 - 21:15 uur vragen en delen van ervaringen

21:15 – 21:30 uur afsluiting en verder afspraken

 Hier aanmelden bijeenkomst

Als sprekers zijn uitgenodigd: Els Ashman (Stichting Dagopvang Weert), Marleen Gabriëls en Marianne Pinatsis (Land van Horne) (Land van Horne), Gerrie van Kimmenade (Wmo gemeente Weert), Gerrie Mans (zorgboerderij Ingelshof), Thomas Witjes (Maatjesproject Punt welzijn).

Locatie: Theater de Huiskamer, Wilhelminasingel 10B, 6001 GT Weert

Team Steunpunt Mantelzorg

Sanne Kuepers, Thomas Witjes, Pauline van Hulzen, Diederieke van Brueren, Miloe Steen en Francien Clout

Mocht je vragen hebben, neem dan even  contact met ons op via goedbezig@puntwelzijn.nl  / 0495 697900

 

17.04.2018