Advertentienummer: V2207
Aanmaakdatum: 09-03-2019
Deze advertentie loopt tot: 12.09.2019

Advertentie details

Thema (soort werk):
Organiseren
Waar (locatie van het werk):
Regio Weert
Vraag/aanbod:
Vrijwilliger(s) gevraagd

Lange omschrijving

De functie:
De productieleider is in de theaterwereld verantwoordelijk voor de gehele operationele organisatie van de productie op alle terreinen. Hij/zij is de spin in het web en werkt ten dienste van en in nauw overleg met de artistieke en zakelijk verantwoordelijke personen (penningmeester - artistiek leider - muzikaal leider).
Taken:
De productieleider bewaakt de uitvoering van het draaiboek. Hij roept de productievergaderingen bijeen, leidt ze, doet verslag en ziet toe op naleving van de besluiten en voert daarnaast een aantal operationele taken uit tijdens de uitvoeringen.
Achtergrond:
Een operaproductie steunt op drie poten: artistiek, zakelijk en organisatorisch. Hiermee ontstaat een draagvlak voor de uitvoerenden. In het geval van WOKMUZIEKTHEATER betreft dit het opera-/theaterkoor, de solisten, het orkest, dansers en de talloze medewerkers achter de schermen voor decor, kleding, grime, techniek, verzorging en beveiliging.
De artistieke taken bij WOKMUZIEKTHEATER zijn ondergebracht bij de artistiek en de muzikaal leider. De zakelijke en organisatorische taken berusten tot nu toe voornamelijk bij het bestuur en de penningmeester in het bijzonder. Ook de artistiek leider voerde allerlei organisatorische taken uit. Daarom is besloten voor de komende productie te gaan werken met een productieleider.
Aanstelling:
De productieleider wordt door het bestuur aangesteld in de periode tot 1-12- 2020. informatie: http://www.wokmuziektheater.nl/201802productieLeider.php
Informatie over de functie van productieleider kunt u verkrijgen bij John van Cauteren, artistiek leider. Tel 06-12673414. Wilt u uw belangstelling kenbaar maken, mail dan naar de secretaris van het bestuur, Jeannine Smeets j.smeetsweerts@home.nl
Tegenprestatie:
Het betreft een vrijwillige functie waarvoor een vrijwilligersvergoeding wordt vastgesteld.

www.wokmuziektheater.nl

Tegenprestatie

Het betreft een vrijwillige functie waarvoor een vrijwilligersvergoeding wordt vastgesteld.