Advertentienummer: V2118
Aanmaakdatum: 07-08-2018
Deze advertentie loopt tot: 02.04.2019

Advertentie details

Thema (soort werk):
Administratief
Besturen
Voor wie:
Individuen
Waar (locatie van het werk):
Buiten de gemeente Weert
Wanneer:
In onderling overleg
Vraag/aanbod:
Vrijwilliger(s) gevraagd

Lange omschrijving

Taken penningmeester:
• Is primair verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging;
• Opstellen van de begroting en jaarrekeningen en presentatie daarvan aan de algemene ledenvergadering;
• Bewaakt de begroting en voert intern overleg over de budgetten van verschillende activiteitengroepen;
• Houdt toezicht op de correcte uitvoering van interne financiële processen;
• Geeft inzage aan de kascommissie in de boekhouding;
• Is verantwoordelijk voor de financiële verantwoording van de vereniging naar externe financiers;
• Neemt deel aan overleggen met COC Nederland.
 
Positie in de organisatie
De penningmeester vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur van de vereniging. Bepaalde uitvoerende taken kunnen gedelegeerd worden aan andere functionarissen binnen de vereniging, bijvoorbeeld de externe boekhouding. De penningmeester blijft als portefeuillehouder wel zelf verantwoordelijk. Vanuit de functie heeft de penningmeester contacten met de penningmeester van het federatiebestuur en penningmeesters van regionale COC-verenigingen. Het is dan ook van belang, dat de penningmeester in staat is
om op verschillende niveaus soepel en effectief te communiceren.
 
Profiel De ideale penningmeester
• Hoort tot de doelgroep van het COC en is lid van de vereniging of bereid dat te worden;
• Herkent zich in de visie, missie en doelstellingen van de vereniging;
• Heeft tenminste HBO-niveau (BE/BA/AC) en ervaring in soortgelijke functie of relevante beroepsmatige ervaring;
• Is enthousiasmerend, collegiaal en samenwerkingsgericht.
In verband met het karakter van deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag noodzakelijk.
 
Tijdsinvestering en onkosten:
Deze bestuursfunctie kost ongeveer 4 uur per week (indicatief). De tijd is zelf in te delen. Als penningmeester ben je beschikbaar voor de noodzakelijke vergaderingen en bijeenkomsten, ook op landelijk niveau.
 
Interesse? Heb je interesse en denk je in het profiel te passen? Dan komen we graag in contact met jou. Stuur je motivatie en CV naar Peter Reinders, interm-secretaris COC Limburg via secretaris@coclimburg.nl. Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je telefonisch
contact opnemen met Peter Reinders via 043 321 8337. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op om een kennismakingsgesprek te plannen.

Tegenprestatie

De penningmeester wordt in functie gekozen door de Algemene Ledenvergadering voor de duur van 2 jaar. De functie is onbezoldigd.
Reis- en onkosten worden vergoed volgens de onkostenregeling van de vereniging.